OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Vážení čtenáři, okamžik přechodu na nové, moderní webové stránky reagující na nejnovější mediální poznatky nastal. Nastal okamžikem zahájením IX. sjezdu KSČM. To byl náš příspěvek, vklad pracovníků IT ÚV KSČM a administrátorů stránek na počest jeho zahájení. Nejméně jeden rok budou existovat dosavadní staré webové stránky, ale nebudou již doplňované. Internetové odkazy na stránky nové i staré budou zachované. Těšíme se na Vaši další přízeň, náměty a doporučení na případné zlepšení. Proklik na nové webové stránky JčKV KSČM a OV KSČM Písek

.
autor: jk
zdroj: vlastní

České Budějovice: V úterý 10. května 2016 se uskutečnilo jednání JčKV KSČM. Bylo to poslední jednání před IX. sjezdem KSČM. Proto se členové krajského výboru a delegáti sjezdu zabývali hlavně jeho přípravou a jak co nejlépe přispět k jeho zdárnému jednání. Za komunisty Písecka byli přítomni a na sjezdu nás budou zastupovat delegáti ve složení Jiří Lejčar, Josef Kovařík a Stanislav Sedláček.

.
autor: Jk, foto: Jiří Lejčar
zdroj: vlastní

Tento datum připomíná od roku 2015 nově postavený památník věnovaný setkání spojeneckých vojsk Rudé a americké armády v Písku u hřebčince. Občané Písku spolu s ostatními organizacemi, mezi kterými nechybí ani KSČM, si připomínají památný den položením věnců a květin. Bylo tomu tak i letos, kdy delegace píseckých komunistů v čele s Jiřím Lejčarem uctila památný den položením kytice karafiátů. 

.
autor: + foto: jk
zdroj: vlastní

Za účasti zastupitelů města, Českého svazu bojovníků za svobodu delegace OV KSČM a dalších spolků uctili občané Písku památku obětí v rámci vzpomínkových akcí k 71. výročí ukončení 2. sv. války. Pietní akt v Palackém sadech zahájil Jaroslav Pospíšil za iniciativu Město Písek, nejen pětačtyřicátý. Poté s projevem vystoupil Zdeněk Říha za místní organizaci ČSBS, zastupitel města a předseda OV KSČM Jiří Lejčar.

.
autor: plk.v.v. ing. Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS
zdroj: www.zasvobodu.cz

Vážená paní poslankyně!

   V souvislosti se zamítnutím Poslanecké sněmovně Senátem vráceného návrhu zákona o státních svátcích a významných dnech, jehož jste byla předkladatelkou, se na Vás jménem všech členů ČSBS, i jménem dosud žijících pamětníků roku 1939, obracím s naléhavou žádostí. Předložte prosím ten návrh zákona znovu a samostatně, bez dalších dodatků, jako opakovaný návrh navrácení Mezinárodního dne studentstva (MDS) do českých kalendářů – samozřejmě s oním doslovem: Den boje za svobodu a demokracii!

.
autor: jk
zdroj: vlastní

Před 71 lety, 6. května 1945 se Písek dočkal kapitulace německé posádky. Ta se uskutečnila v zátočině za školním statkem Dobešice. Přibližně od 21,00 hod. němečtí vojáci opustili Písek a pěšky odešli do amerického zajetí. Tuto událost si každoročně připomínají písečtí občané, řada spolků a nezapomínají ani písečtí komunisté. Na snímku předseda a místopředseda OV KSČM Jiří Lejčar a Josef Kovařík uctili významný den položením květin.

.
autor: jk
zdroj: vlastní

Dají zastupitelé přednost dětem, nebo betonové a panelové výstavbě? Tak zní základní otázka, na kterou hledala skupina zastupitelů a odborných orgánů města dne 5. května 2016 za osobního vedení starostky města Evy Vanžurové odpověď. O pozemky se uchází fy Svatoš a chtěla by na nich postavit až 90 bytů a 200 garážových stání. S tím však územní plán nepočítá. Proto fy Svatoš navrhla změnu a to za situace, kdy doslova na loni schváleném územním plánu ještě zasychá inkoust.

.
autor: jk, foto: blog Radima Valenčíka
zdroj: vlastní

Zajímavý rozhovor proběhl mezi dvěma kamarády. Slovo dalo slovo a tak se řeč stočila na současnost, přesněji na aktuální pražské události. Padla slova o náckách, Zemanovi, pomalování Kliniky a další. Zajímavé však bylo, že současné pražské události jako by se podobaly událostem nástupu fašismu v Německu počátkem 30. let. Dokonce i mediálním krytím a pokusy o legitimizaci. Více na blogu Radima Valenčíka zde:

.
autor: Foto a vložil: jk
zdroj: Přišlo e-mailem

Vážená paní starostko, vážení páni místostarostové, vážení zastupitelé, vážený pane jednateli MSP, vážení pracovníci MÚ, milí kolegové z výboru VRIM, téměř po roce (obsah mé původní zprávy viz níže, včetně odkazů pro "inspiraci") se na Vás znovu obracím s naléhavou žádostí, abychom na prahu nové turistické sezony hledali řešení týkající se problematiky "graffiti" (tedy spíše nevzhledných čmáranic) ve městě Písku, zejména v lokalitě jeho městské památkové zóny.

.
autor: +foto: jk
zdroj: vlastní

Dlouhodobá snaha Osadního výboru Hradiště o vybudování občanského zázemí především pro děti a seniory na Hradišti snad bude ve prospěch občanů zdárně vyřešena. Finanční výbor zastupitelstva města Písek investici na zlepšení občanského zázemí doporučil 6:3 hlasy. Opačný názor především předsedy výboru nebyl většinově vyslyšen. Jedná se o stavbu altánu v panelové zástavbě, kde nejsou místa pro zázemí a posezení dětí jakož i pro odpočinek a popovídání seniorů.

.
autor: + foto: jk
zdroj: vlastní

V pondělí 25. dubna 2016 se jednotlivé skupiny komunistů z obcí a měst Písecka zapojili do celostátní jarní úklidové akce. Uklízeli prostory Letního kina v Písku a připravili je na důstojné na oslavy 1. máje - svátku práce. Jako každoročně, tak i letos, uklizené prostory umožní zahájení pořádání dalších kulturních a společenských akcí. Prostor Letního kina je tak dnešním dnem připraven k využití pro občany města a širokého okolí.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena