OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Písek KSČMAktualityAktuality KSČM ( Písecko )

Ze života a činnosti KSČM ( Jihočeský kraj - Písecko )

71.výročí převzetí výkonné a správní moci Revolučním národním výborem v Písku

71.výročí převzetí výkonné a správní moci Revolučním národním výborem v Písku (5.5.2016)

Čas letí a historické události je potřeba si stále více a více připomínat. Tak je tomu i letos. Občané města, zástupci spolků, hnutí a politických stran si připomenuli 71. výročí převzetí výkonné a správní moci Revolučním národním výborem (RNV). Stalo se tak 5. května 1945 v 16,00 hod. veřejným vyhlášením jeho předsedy Vojtěcha Moravce z balkonu budovy radnice.V režii Jaroslava Pospíšila a Zdeňka Říhy – místopředsedy místní organizace ČSBS nezůstalo jen u připomenutí převzetí moci RNV. Účastníci pietního aktu si připomněli a uctili památku patnácti umučených bývalých zaměstnanců města Písku v období let 1939 – 1945. Historické události připomíná pamětní deska a vytesaný nápis „Umučeným bojovníkům města Písku na věčnou paměť“.  K této pamětní desce položili květiny zástupci píseckých organizací, kde nechyběla ani delegace zastupitelů a členů KSČM pod vedením Jiřího Lejčara a Karla Vodičky.

Bohužel se této vzpomínkové akce nezúčastnil žádný statutární zástupce města. Za vedení města nikdo historickou událost nepřipomněl a ani neuctil památku bývalých umučených zaměstnanců. Také považuji za spornou neúplnou vlajkovou výzdobu. Na symbolickém místě spolu s americkou, unijní a českou vlajkou chyběla oproti minulému roku vlajka  bývalé SSSR. Osvoboditelskou misi SSSR a Rudé armády v roce 1945 je třeba si připomínat, dotýkala  se i města Písku. Připomeňme si, jak se rodila a za pomoci koho výkonná a správní moc v Písku.

5. května převzal moc Revoluční národní výbor. Tuto moc opíral mimo jiné i o 1. rotu odbojové skupiny Bernard, bývalých vládních vojáků a dohovor s německým velitelem posádky a velitelem maďarské jednotky.

6. května přijala americká průzkumná jednotka kapitulaci německé posádky a přibližně od 21,00 hod. eskortovala německou posádku do amerického zajetí. Americká jednotka však město neobsadila a stáhla se k Dobešicům a Kuchyňce. 

Vojenské zabezpečení města Písku od 23,00 hod. převzala česká a sovětská partyzánská skupina v počtu 85 mužů pod velením poručíků Rudé armády Kiričenka a Babuškina.

7. – 9. května v dopoledních hodinách americká armáda vstoupila do města a přibližně v 16,00 hod. byla slavnostně na Velkém náměstí přivítána píseckými občany. RNV dál zabezpečoval klid a pořádek ve městě a postupně se zapojovali američtí vojáci až do plné převzetí moci. Ve složité situaci zabezpečení  desetitísíců německých uprchlíků neměli činnost snadnou.

10. května se čelo 104. gardové divize Rudé armády zastavilo v Písku u Hřebčince a posléze pokračovalo do centra Písku. Jiná jednotka Rudé armády se probila téhož dne přes Písecké hory a obě byly vítány občany města Písku. Po dohodě s americkým velitelstvím pak Rudá armáda převzala správu města Písku. 

Myslím, že tak významná veřejná prezentace  historické události v Písku by měla být posouzena v širším kolegiu a k tomu uzpůsobena i prezentace historické události.

 

autor: jk
zdroj: vlastní
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena