OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Písek KSČMHistorie

Historie

 Historie zkoumá vývoj lidské společnosti. Objektem jejího zkoumání je minulost, cílem se stává vyvozování poučení pro přítomnost a budoucnost.

 

Z historických pramenů historici rekonstruují události a snaží se proniknout k jejich podstatě, aby z nich vyvodili poučení. Je to tedy zprostředkované poznání. Historici by neměli vybírat jen senzační údaje a doplňovat je svými názory (poplatnými době). Názor lze změnit, opravit, ale historický čin změnit nelze. Mělo by být jejich snahou co nejobjektivněji rekonstruovat historické události. Dějiny vytvářejí lidé, dějinotvorné je to, co přežilo, co nebrání společenskému pokroku. Požadavkem v každé době je stavět na všem pozitivním z doby předešlé a odvrhnout z minulosti to špatné, přežilé, nepokrokové. V nových podmínkách potom to pozitivní aplikovat na probíhající etapu společenského vývoje.

 

Falšování dějin není jen českou specialitou současnosti. Je to realita i podstata minulého i současného kapitalizmu. Není každý historikem, ale chceme mít možnost seznámit se s fakty z doby minulé a uvědomit si její klady a zápory. Proto Vám chceme nabídnout zajímavé dokumenty, fakta a svědectví. Posuďte je sami a vytvořte si na naši minulost svůj názor.

  

„Buržoasie všecko proměňuje ve zboží, tedy i dějepisectví. Patří k její povaze, k podmínkám její existence, že všechno zboží falšuje. Zfalšovala tedy i dějiny. A nejlépe se platí taková dějepisná díla, ve kterých je historie nejlépe zfalšována v zájmu buržoasie.“ (Bedřich Engels).

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena