OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Vážení čtenáři, okamžik přechodu na nové, moderní webové stránky reagující na nejnovější mediální poznatky nastal. Nastal okamžikem zahájením IX. sjezdu KSČM. To byl náš příspěvek, vklad pracovníků IT ÚV KSČM a administrátorů stránek na počest jeho zahájení. Nejméně jeden rok budou existovat dosavadní staré webové stránky, ale nebudou již doplňované. Internetové odkazy na stránky nové i staré budou zachované. Těšíme se na Vaši další přízeň, náměty a doporučení na případné zlepšení. Proklik na nové webové stránky JčKV KSČM a OV KSČM Písek

Sepekov
autor: + foto: Výbor ZO KSČM Sepekov

Dnešní městys Sepekov je moderní a stále se rozvíjející obec a bylo tomu tak i v minulosti. Bývalé pohostinství „Na Panské“ už řadu let nevyhovovalo a jeho rekonstrukce i modernizace nebyla účelná. To si uvědomili zastupitelé již v roce 1985, a proto začali konat. Přijali rozhodnutí o výstavbě moderního víceúčelového zařízení určené pro kulturní využití s restaurací a sálem. Přijetím tohoto rozhodnutí započaly stavební přípravy, zpracování projektů, získání stavebního povolení a zajištění finančních prostředků.

Výstava
autor: Připravil: MUS
Projekt začíná „Blogem“, který byl zahájen v prosinci 2013. Ten mapuje postup autorů při vytváření projektu – návštěvy, získávání partnerů, kroky při tvorbě webové stránky. Hlavní část „Výstava“ provádí na 21 panelech jednotlivými etapami života a bojů vojenských jednotek – od charakteristiky 30. let až do přivítání své armády v Praze 1945. Část „Bojovníci“ uvádí medailonky některých příslušníků vojenských jednotek a bude zřejmě dále rozšiřovaná po získání a zpracování dalších informací. Autoři usilují o ucelený popularizační výklad vhodný pro studenty i učitele. Více zde:, nebo: www.bojovali-za-ceskoslovensko.cz
Dukla
autor: Připravil: MUS
V základní části „Bojovali za nás v Karpatsko-dukelské operaci“ vstoupíme do války a sledujeme její průběh s mapkami jednotlivých situací. Další části ukazují některé bojovníky, materiály (fotogalerii, videa, audio záznamy se vzpomínkami účastníků operace) a nakonec místa, kde si operaci připomenout. Průběh na stránkách Karpatsko-dukelské operace zde: , nebo www.dukla1944.com
.
autor: Připravil: MUS

Je to internetová výstava o ženách, které dobrovolně sloužily a bojovaly v zahraničních vojenských jednotkách za druhé světové války na Středním východě, v Anglii, v Jugoslávii a na východní frontě. Kromě jednotlivých panelů zajímavé výstavy je k prohlédnutí fotogalerie dnes už historických fotografií, jmenný seznam bojovnic a medailonky o jejich životě, bojovém zařazení a činnosti. Autoři si přejí, aby si i současná generace, zejména mládež, mohla říct, že máme na koho být v naší minulosti hrdí. www.zeny-bojujici.cz

Pohled na vedení města
autor: a foto: jk

Zastupitelé města Písek schválili na svém jednání dne 3. 12. 2015 důležité rozhodující a dlouhodobé materiály. Za všechny uvádím Rozpočet města na rok 2016, Územní plán města, Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 a řadu dalších. Je pozoruhodné, že tak zásadní materiály byly schváleny po krátké odborné a nerozporuplné diskusi.

.
autor: jk

V pondělí 30. listopadu jednal finanční výbor. Hlavním bodem bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2016.

Vánoční stromek na Píseckém náměstí
autor: + foto: Bc. Kristýna Barchini - tisková mluvčí
zdroj: www.mesto-pisek.cz

Advent v Písku začne tuto neděli v 16 hodin rozsvícením vánočního stromu na Velkém náměstí. Součástí slavnostní události bude také vypouštění balónků s dopisy adresovaných Ježíškovi. 

.
autor: VV ÚV KSČM

KSČM odsuzuje hrůzné teroristické činy, které zasáhly celý svět. 13. listopadu v Paříži zabili teroristé ve službách tzv. Islámského státu přes 120 lidí. Dalšími oběťmi byli pasažéři ruského letadla letícího z Egypta, desítky obětí sebevražedných útoků v Bejrútu a řada dalších.

Nohavová-Vanžurová
autor: Lej, foto: J.Ch.

Při dalším z poslaneckých dnů navštívila Alena Nohavová (KSČM) Písecko. V Dobevi ji v mateřské škole přivítala starostka obce Jaroslava Strnadová a ředitelka Ivana Černá. Příjemné setkání s dětmi jí opět připomnělo dlouhá léta zajímavé a velice prospěšné práce při výchově nejmenších. Zajímala se o podmínky každodenního chodu tohoto zařízení, součinnost s rodiči a vyslechla také náměty pro jednání s ministerstvem školství.

Vystoupení předsedy OV KSČM
autor: jk

Podle plánu se v pondělí 9. 11. 2015 uskutečnila v Protivíně další z celé řady výročních schůzí KSČM. Členové mezi sebou přivítali také předsedu a místopředsedu OV KSČM Písek Jiřího Lejčara a Josefa Kovaříka a zastupitelku zvolenou na kandidátce KSČM, členku rady města, Danu Zoubkovou. Po vnitrostranické diskusi a posouzení celé řady otázek došlo v diskuzi i na plnění volebního programu KSČM ve městě.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena