OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Vážení čtenáři, okamžik přechodu na nové, moderní webové stránky reagující na nejnovější mediální poznatky nastal. Nastal okamžikem zahájením IX. sjezdu KSČM. To byl náš příspěvek, vklad pracovníků IT ÚV KSČM a administrátorů stránek na počest jeho zahájení. Nejméně jeden rok budou existovat dosavadní staré webové stránky, ale nebudou již doplňované. Internetové odkazy na stránky nové i staré budou zachované. Těšíme se na Vaši další přízeň, náměty a doporučení na případné zlepšení. Proklik na nové webové stránky JčKV KSČM a OV KSČM Písek

.
autor: Stanislav GROSPIČ, předseda ÚZ OSČMS
zdroj: Rada Ústředního zastupitelstva OSČMS

Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska plně podporuje 4. duben 2016 jako Mezinárodní den boje proti privatizaci veřejných služeb. Tváří tvář poslední světové finanční a posléze hospodářské krizi z let 2008 až 2014 jsme neustále svědky nevybíravých a brutálních útoků vládnoucích mocenských elit nadnárodního finančního kapitálu a nadnárodních korporací na základní sociální funkce státu.

.
autor: jk
zdroj: vlastní
V pondělí 4. dubna 2016 byl po dlouhých přípravách uzavřen Zátavský most. Do paměti mnohých pamětníků se vryl jako místo setkání (demarkační čára) americké a Rudé armády v roce 1945. Nyní most vykazuje celou řadu velkých až nebezpečných závad. Proto bylo rozhodnuto, vzhledem k jeho jedinosti – technické památce, postavit na stejném místě jeho repliku, jen o něco širší. Na snímcích slavnostní akt z odhalení pamětní desky Rudé armádě na  písecké straně mostu z 2015.
.
autor: Jiří Lejčar, zastupitel města za KSČM, foto: jk
zdroj: vlastní

Málokterý bod programu jednání zastupitelstva města Písku je tak hladce odsouhlasen jako projednání Zprávy o požární ochraně v roce 2015 dne 31.3.2016. Kdo si tuto zprávu vyslechl, musel ocenit její všestrannou vypovídající schopnost. Za zpracování si jistě zaslouží poděkování Mgr. Bc. Michal Hanus-vedoucí kanceláře úřadu a Ing. Aleš Kudlák, PhD.-pracoviště krizového řízení. Snad je trochu škoda, že se se zprávou nepracuje více mediálně.

.
autor: +koláž: JK
zdroj: vlastní

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola se pokusil o kultivaci vztahů s Biskupstvím českobudějovickým ve věci církevních restitucí. Motivem bylo řešení vysokého počtu žalob kvůli restitucím, který je přímo úměrný zvýšenému napětí mezi církvemi a obcemi, uvedl. Neuspěl, bohužel. Odpovědí mu byla zbytečně útočná slova českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila a vedoucího restitučního oddělení Biskupství českobudějovického Petra Stukbauera. Podané žaloby se týkají také města Písku a Písecka.

.

zdroj: https://youtu.be/Q0CUJ5_Ue8M, psp.cz

Vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, než začneme, tak své úvodní slovo zarámuji třemi citáty, proto jsem si vzal s sebou nějaké dokumenty. Válka proti Evropě začala dávno, nejpozději v dubnu 1999 napadením Jugoslávie.  …Potlesk z celého sálu. Nabízíme písemné a audiovizuální verzi.

.
autor: Bohumil Píša, redakce, foto: jk
zdroj: vlastní

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás ve věku nedožitých 94 let dne 8. března 2016 navždy opustil dlouholetý člen strany dipl. tech. Ludvík Szingert z Milevska. Výjimečný a laskavý člověk, který zasvětil celý svůj život všestranné  práci pro společnost a výchově mladé generace.

.

zdroj: + foto: fc.KSČM

15. březen 1939. Již sedmdesát sedm let uplynulo od »škaredé středy«, kdy nacistické vojenské jednotky okupovaly ještě stále svobodné, byť okleštěné, Československo, aby ho vlastně zlikvidovaly a vytvořily si z něj »štát Slovensko« s fašistickou Tisovou vládou a »Protektorat Böhmen und Mähren«. Úvodní foto: uctění památky obětí okupace předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem.

Hus
autor: jk
zdroj: vlastní

Římskokatolická farnost v Písku zažalovala město Písek a stát o vydání pozemků podle kontroverzního zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Rada města Písku na svém jednání ve čtvrtek 10. března 2016 posuzovala návrh církve na smírné řešení s žádostí na dobrovolné vydání označených pozemků. Dobrovolné vydání rada zamítla. Co vše písecká farnost zažalovala a požaduje?

.
autor: ČT 24
zdroj: https://youtu.be/07xDvEPhrfI, www.kscm.cz

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, prezident republiky má sice právo vystoupit k jakémukoliv projednávanému tématu, ale domnívám se, že by se měl soustředit pouze na zákony, které jsou pro osud naší země klíčové, nebo, chcete-li, páteřní. 

.
autor: VV ÚV KSČM
zdroj: www.kscm.cz

Poprvé v lednu 2013 byl v přímé volbě zvolen a v březnu 2013 se pak stal prezidentem České republiky Miloš Zeman. Třetí výročí této události je příležitostí k hodnocení výkonu jeho mandátu. KSČM v prvním kole tehdejší prezidentské volby doporučila volit ty kandidáty od středu doleva, kteří ji požádali o podporu. Z toho pak v druhém kole logicky vyplynulo jmenovité doporučení volit proti Karlu Schwarzenbergovi postupujícího Miloše Zemana.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena