OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Vážení čtenáři, okamžik přechodu na nové, moderní webové stránky reagující na nejnovější mediální poznatky nastal. Nastal okamžikem zahájením IX. sjezdu KSČM. To byl náš příspěvek, vklad pracovníků IT ÚV KSČM a administrátorů stránek na počest jeho zahájení. Nejméně jeden rok budou existovat dosavadní staré webové stránky, ale nebudou již doplňované. Internetové odkazy na stránky nové i staré budou zachované. Těšíme se na Vaši další přízeň, náměty a doporučení na případné zlepšení. Proklik na nové webové stránky JčKV KSČM a OV KSČM Písek

Nohavová-Vanžurová
autor: Lej, foto: J.Ch.

Při dalším z poslaneckých dnů navštívila Alena Nohavová (KSČM) Písecko. V Dobevi ji v mateřské škole přivítala starostka obce Jaroslava Strnadová a ředitelka Ivana Černá. Příjemné setkání s dětmi jí opět připomnělo dlouhá léta zajímavé a velice prospěšné práce při výchově nejmenších. Zajímala se o podmínky každodenního chodu tohoto zařízení, součinnost s rodiči a vyslechla také náměty pro jednání s ministerstvem školství.

Vystoupení předsedy OV KSČM
autor: jk

Podle plánu se v pondělí 9. 11. 2015 uskutečnila v Protivíně další z celé řady výročních schůzí KSČM. Členové mezi sebou přivítali také předsedu a místopředsedu OV KSČM Písek Jiřího Lejčara a Josefa Kovaříka a zastupitelku zvolenou na kandidátce KSČM, členku rady města, Danu Zoubkovou. Po vnitrostranické diskusi a posouzení celé řady otázek došlo v diskuzi i na plnění volebního programu KSČM ve městě.

Radnice
autor: + foto: Josef Kovařík (KSČM), člen finančního výboru

V pondělí 2. listopadu 2015 jednal finanční výbor. Snad nejdůležitějším bodem bylo projednání rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018. Ten je pomocným, ale důležitým nástrojem při sestavování rozpočtu města a slouží pro střednědobé finanční plánování. Rozpočet na rok 2016 tak může být finalizován. 

Riziková oblast
autor: Vít Budín ( KSČM ), člen dopravní komise, foto: Google

Člen dopravní komise města Písek Vít Budín iniciuje zvýšení bezpečnosti v okolí zastávek MDH v ulici Budějovická v místě zadního výjezdu z písecké nemocnice.  Viz úvodní foto. Občané zde poukazují na zvýšené nebezpečí vystupujících z protilehlých zastávek MHD. Na tomto místě není k dispozici žádný přechod pro chodce, kde by mohli bezpečně přecházet do sídliště Budovatelská, kam ve většině případů, z těchto autobusových zastávek občané směřují. 

Plakát
autor: Bohuslav Beneš, člen Zastupitelstva města Milevsko.
zdroj: 2x foto: www.jcted.cz-Ivo Bukač, 1x jk

Město Milevsko uspořádalo k 97. výročí vzniku republiky slavnostní večer. Oslava se uskutečnila v milevském kině. Zprvu byly jisté obavy, zda bude dostatečná kapacita, když je v kině pohodlných 150 sedaček. Vše dopadlo dobře. Akce byla přístupná bez omezení, i když úřad rozeslal i pozvánky. Program moderovala Ivana Šimánková z Českého rozhlasu České Budějovice a k pohodě návštěvníků hrála čtyřčlenná jazzová kapela  JazZÍKAspol.

Zastupitelé
autor: jk

V úterý 20. 10. 2015 se sešli písečtí zastupitelé, členové výborů a komisí zvolení za KSČM. Na společném jednání zhodnotili průběžné plnění volebního programu. V úvodním vystoupení informoval Jiří Lejčar přítomné o plnění volebního programu. Uvedl konkrétní příklady a také význam spolupráce se zastupiteli ostatních politických stran. Jak řekl…"sami bychom nezmohli mnoho, ale v rámci úsilí o prosperující město a hezké domovy občanů je vzájemná spolupráce se zástupci ostatních politických stran nezbytná a přínosná".

Seminář
autor: jk

V pondělí 19. 10. 2015 se sešli komunisté a příznivci KSČM všech okresů Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Společně si na slavnostním semináři připomněli význam čtvrtstoletí KSČM. Připomněli, že prvním krokem vzniku KSČM bylo ustavení územní stranické organizace s působností v Čechách a na Moravě – Komunistické strany Čech a Moravy, ve zkratce (KSČM) v březnu 1990.

Sedláček
autor: Stanislav Sedláček – člen Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje
zdroj: foto: KSČM

Dnem 12. 10. 2015 bylo pro veřejnost otevřeno Perinatologické centrum intenzivní péče v českobudějovické nemocnici. O této události jsme samostatně informovali zde. Nové zařízení je jedno z nejlepších a nejmodernějších v republice. Českobudějovická nemocnice je rozsahem výkonů na úrovni fakultní nemocnice. Podívejme se nyní blíže na finanční a ekonomické možnosti a souvislosti celého Jihočeského kraje. Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje se v září tohoto roku touto oblastí zabývala.

Volby
autor: j.š., foto: https//pixabay.com

Poslední tři roky jsme šli k volbám a většina z nás se nemusela pročítat štosy letáků a dlouho se rozmýšlet koho vhodit do volební urny. V kandidátce KSČM jsme měli jistotu.

gen. Vacek v Písku
autor: foto: jk

Vážení příslušníci ČSLA!

Obracím se k vám, kteří jste zůstali hrdí na příslušnost k té naší armádě, ve které jsme všichni prožili v nelehké práci podstatnou část svého života. Necítili jsme žádnou potřebu, dnes tak často zdůrazňovanou v AČR, abychom stále uváděli, že jsme „profesionálové“.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena