OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Vážení čtenáři, okamžik přechodu na nové, moderní webové stránky reagující na nejnovější mediální poznatky nastal. Nastal okamžikem zahájením IX. sjezdu KSČM. To byl náš příspěvek, vklad pracovníků IT ÚV KSČM a administrátorů stránek na počest jeho zahájení. Nejméně jeden rok budou existovat dosavadní staré webové stránky, ale nebudou již doplňované. Internetové odkazy na stránky nové i staré budou zachované. Těšíme se na Vaši další přízeň, náměty a doporučení na případné zlepšení. Proklik na nové webové stránky JčKV KSČM a OV KSČM Písek

.
autor: a foto Nikolaj Starikov, foto: http://nstarikov.ru/blog/43865
zdroj: http://nstarikov.ru/blog/43865

Podívejme se na fakta. Polsko nebylo vůbec svou orientací protihitlerovské. Naopak - 26.ledna 1934 Polsko, jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o neútočení s Hitlerem. Jmenovala se - "Pakt Pilsudsky -Hitler".

.
autor: jk

Jak jsme se dozvěděli ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, tak se stále nenašel z řad opozičních zastupitelů předseda kontrolního výboru. Jak by také ne, když rozkol v názorech ČSSD a radniční koalicí od voleb stále pokračuje a z článků místních internetových médií je patrné, že se spíše vyhrocuje. Tomu nasvědčuje článek Ondřeje Veselého pod názvem "Koalice končí s principem otevřené radnice".

.
autor: jk

Dnešní (čtvrteční) jednání rady města mimo jiné posoudilo možnosti výstavby plaveckého areálu a víceúčelové sportovní haly na místě pod lesnickou školou. Varianta výstavby opakovaně slibované víceúčelové sportovní haly byla odmítnuta. Na stejném místě bylo navrženo postavit jen plavecký areál. To si však vyžádá nebývale vysoké a zbytečné finanční náklady.

.

zdroj: OV KSČM Písek

Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás přehled zastupitelů, členů výborů a komisí obcí a měst našeho okresu. Budeme jen rádi, když se na nás budete obracet se svými podněty, které bychom společně  řešili v duchu našeho hesla  "S lidmi pro lidi". Naše úsilí směřuje k rozvoji prosperujících obcí a měst pro spokojené občany. Kontakty na naše zastupitele, členy výborů a komisí jsou veřejné na internetových stránkách obcí a měst, případně Vám je rádi zprostředkujeme na tel. čísle:  382 215 101, nebo emailu: ovpisek@kscm.cz

.
autor: jk

Rozhovor s Jiřím Lejčarem (KSČM), zastupitelem města Písku, o strategickém plánu rozvoje města.

Při jednání zastupitelstva dne 16. prosince jste mimo jiné upozornil na aktuálnost a naléhavost zahájení prací na strategickém plánu rozvoje města. Máte informace o tom, jak je v této věci postupováno?

.
autor: Radovan RYBÁK
zdroj: Ihalo.cz

Je zajímavé, jak pohnuté osudy mnohdy mají tvůrčí lidé, hudební skladatele nevyjímaje. Tragické osudy měli i dva čeští skladatelé hudby, autor známé České mše vánoční Jakub Jan Ryba, nebo například skladatel chrámové hudby, »Božský« Josef Mysliveček. Posuďte sami.  Celý článek zde?

.
autor: Bohuslav Beneš
zdroj: foto: http://commons.wikimedia.org, Ondrej.konicek

Nové milevské zastupitelstvo začalo po volbách standardně jednat. Na zasedání se převratné události nedějí, nové podněty a návrhy nezaznívají, pouze se vyměnily role diskutujících. Dříve schůze protahovali hlavně zástupci Svobodných, teď je to pro změnu ODS. Samozvaní a aktivní „zástupci občanů“ zůstávají stejní.

.
autor: Bohuslav Beneš

Nové milevské zastupitelstvo začalo po volbách standardně jednat. Na zasedání se převratné události nedějí, nové podněty a návrhy nezaznívají, pouze se vyměnily role diskutujících. Dříve schůze protahovali hlavně zástupci Svobodných, teď je to pro změnu ODS. Samozvaní a aktivní „zástupci občanů“ zůstávají stejní.

Sídliště Jih
autor: Ing. Bc. Jan Venclík, foto: jk
zdroj: Odbor rozvoje, investic a majetku města Písek

Před vánočními svátky Město Písek dokončilo druhou etapu regenerace veřejného prostranství sídliště Jih, druhého největšího píseckého sídliště. Regenerována byla oblast centrální části prostranství ohraničená ulicemi Truhlářská a třídou Přátelství a od bývalé kašny až po ulici Nádražní.

Zastupitelstvo
autor: a foto jk

Na svém jednání dne 16. prosince 2014 zastupitelé v Písku schválili rozpočet města. Byly navrhovány příjmy a výdaje v částce 673 438,- Kč. Na návrh zastupitele za KSČM Karla Vodičky byly provedeny úpravy a navýšeny výdaje o 7 milionů ve prospěch sportovců. Ve sportovním areálu za ně bude provedena výměna umělého trávníku. V následné diskusi a po dílčích úpravách jiných rozpočtových kapitol byl rozpočet města schválen s vyššími výdaji o 4 miliony Kč.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena