OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Vážení čtenáři, okamžik přechodu na nové, moderní webové stránky reagující na nejnovější mediální poznatky nastal. Nastal okamžikem zahájením IX. sjezdu KSČM. To byl náš příspěvek, vklad pracovníků IT ÚV KSČM a administrátorů stránek na počest jeho zahájení. Nejméně jeden rok budou existovat dosavadní staré webové stránky, ale nebudou již doplňované. Internetové odkazy na stránky nové i staré budou zachované. Těšíme se na Vaši další přízeň, náměty a doporučení na případné zlepšení. Proklik na nové webové stránky JčKV KSČM a OV KSČM Písek

.
autor: JUDr. Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM
zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM
Dne 16. prosince 2015 Kyjevský odvolací správní soud zamítl odvolání Komunistické strany Ukrajiny ve věci práva účasti ve volbách a byl tak učiněn další krok nejen k omezení politických svobod, ale i k případnému rozhodnutí o zákazu Komunistické strany Ukrajiny.
Jednání ÚV
autor: Vojtěch Filip
zdroj: + foto: ÚV KSČM

Vystoupení Vojtěcha Filipa na 17. zasedání ÚV KSČM.

Cílem dnešního zasedání je posoudit jak současnou politickou situaci, tak udělat další krok pro přípravu úkolu v příštím roce – jak sjezdu naší strany, tak krajských a senátních voleb. Musíme se také opět zabývat nejvážnějším problémem současnosti, tj. migrací, která míří do Evropy. Považuji za velmi důležité posoudit i přístup KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce tak, jak ji přijala vláda.

.

zdroj: www.kscm.cz, ihalo.cz

Ústřední výbor projednal řadu materiálů, se kterými budeme naše čtenáře postupně seznamovat. Zatím dáváme k dispozici úvodní projev předsedy Vojtěch Filipa a koncepční materiál jako východisko orgánů strany při jejím rozhodování k dané tématice.

Musíme zastavit válku. Plný text zde:; Za jasnou dlouhodobou energetickou koncepci a odpovědnost státu. Plný text zde:

.
autor: jk, foto: KSČM

ÚV KSČM projednal mezi jiným i dění kolem Miloslava Ransdorfa a rozhodl, že mu nebude pozastaveno členství v KSČM. Na základě stanov strany bude vedení KSČM toto respektovat a nebude situaci nadále komentovat, informoval mediální úsek ÚV KSČM.

Lidská práva
autor: jk

Den lidských práv se slaví každoročně na celém světě 10. prosince na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. V roce 1950 prohlásila OSN tento den za Mezinárodní den lidských práv a tak se slaví dodnes.

.
autor: + foto: jk

V úterý 8. prosince 2015 byla slavnostně otevřena IV. etapa cyklostezky – chodníku od sídliště Jih k nákupnímu centru v Obchodní ulici (U Hřebčince). Doba realizace od 2010 – 2015. Je to málo, nebo mnoho? Posuďte sami. Jak jsme již dříve zmínili, komunisté na sídlišti Jih oficiálně iniciovali stavbu chodníku cestou svých zastupitelů již v březnu roku 2010. Nyní, předáním chodníku veřejnosti do užívání, byl splněn jeden z důležitých bodů volebního programu KSČM v Písku.

Písek
autor: jk

V pondělí, v tomto roce naposledy, jednal JčKV KSČM. Jednání se zúčastnili také zástupci komunistů Písecka Jiří Lejčar a Josef Zíka. V úvodu jednání informovali předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a předseda JčKV KSČM Petr Braný o aktuálních politických a vnitrostranických otázkách. Poté byly projednávány běžné vnitrostranické záležitosti ze kterých vyjímáme:

Sepekov
autor: + foto: Výbor ZO KSČM Sepekov

Dnešní městys Sepekov je moderní a stále se rozvíjející obec a bylo tomu tak i v minulosti. Bývalé pohostinství „Na Panské“ už řadu let nevyhovovalo a jeho rekonstrukce i modernizace nebyla účelná. To si uvědomili zastupitelé již v roce 1985, a proto začali konat. Přijali rozhodnutí o výstavbě moderního víceúčelového zařízení určené pro kulturní využití s restaurací a sálem. Přijetím tohoto rozhodnutí započaly stavební přípravy, zpracování projektů, získání stavebního povolení a zajištění finančních prostředků.

Výstava
autor: Připravil: MUS
Projekt začíná „Blogem“, který byl zahájen v prosinci 2013. Ten mapuje postup autorů při vytváření projektu – návštěvy, získávání partnerů, kroky při tvorbě webové stránky. Hlavní část „Výstava“ provádí na 21 panelech jednotlivými etapami života a bojů vojenských jednotek – od charakteristiky 30. let až do přivítání své armády v Praze 1945. Část „Bojovníci“ uvádí medailonky některých příslušníků vojenských jednotek a bude zřejmě dále rozšiřovaná po získání a zpracování dalších informací. Autoři usilují o ucelený popularizační výklad vhodný pro studenty i učitele. Více zde:, nebo: www.bojovali-za-ceskoslovensko.cz
Dukla
autor: Připravil: MUS
V základní části „Bojovali za nás v Karpatsko-dukelské operaci“ vstoupíme do války a sledujeme její průběh s mapkami jednotlivých situací. Další části ukazují některé bojovníky, materiály (fotogalerii, videa, audio záznamy se vzpomínkami účastníků operace) a nakonec místa, kde si operaci připomenout. Průběh na stránkách Karpatsko-dukelské operace zde: , nebo www.dukla1944.com
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena