OV KSČM P Í S E K

sídlo kscm

OV KSČM Písek, Žižkova třída 23/198,39701 Písek

tel: 382215101, 383835721

předseda: Jiří Lejčar

email: ovpisek@kscm.cz

Vratimov

NAVRCHOLU.cz

Vážení čtenáři, okamžik přechodu na nové, moderní webové stránky reagující na nejnovější mediální poznatky nastal. Nastal okamžikem zahájením IX. sjezdu KSČM. To byl náš příspěvek, vklad pracovníků IT ÚV KSČM a administrátorů stránek na počest jeho zahájení. Nejméně jeden rok budou existovat dosavadní staré webové stránky, ale nebudou již doplňované. Internetové odkazy na stránky nové i staré budou zachované. Těšíme se na Vaši další přízeň, náměty a doporučení na případné zlepšení. Proklik na nové webové stránky JčKV KSČM a OV KSČM Písek

Filip
autor: Lukáš Petřík
zdroj: www.parlamentnilisty.cz

..."Krize evropské integrace se projevuje už dávno, a právě tím, že namísto rozhodnutí lidí mnoho evropských politiků upřednostnilo byrokratické rychlé rozhodnutí místo referenda. Jen se podívejte na pokles zájmu o evropské záležitosti po té nechutné manipulaci s Evropskou ústavou a Lisabonskou smlouvou"... Více v parlamentních listech zde:

Hrob v Záhoří
autor: mus

V květnu 2015 jsem reagoval na změnu hrobu rudoarmějců v Záhoří. Po rekonstrukci tam chyběla rudá pěticípá hvězda. Zjištěné okolnosti jsem popsal v článku „Jak Záhoří přišlo o hvězdu“. Byl zveřejněn na této webové stránce a její pravidelní návštěvníci jej určitě četli zde.

Mimoběžná odpověď ministra Hermana na interpelaci
autor: jk

Poslankyně Alena Nohavová ( KSČM ) interpelovala ve čtvrtek 9. 7. 2015 ministra kultury Daniela Hermana. Celá interpelace zde: Jasné a srozumitelné otázky nebyly zodpovězeny a místo toho Daniel Herman odpovídal na to, na co nebyl tázán a co nebylo podstatou interpelace. Posuďte sami:

Josef Komárek
autor: Josef Komárek
zdroj: + foto: blog autora, 25.4.2015

Zase budou plzeňáci řádit a oslavovat, jak Američané osvobodili Plzeň, a kritizovat, jak amíci nesměli dál, a obstarožní plzeňští puberťáci budou v dobových kostýmech jezdit v jeepech a hrát si na vojáčky. Nějak se pomíjí, že Patton na „osvobozování“ Čech neměl síly, byl součástí Deversovy armády, která táhla údolím Dunaje k Regensburgu, měla za úkol přetnout Německo, a jen okrajem fronty zasáhla západní Čechy, a Patton měl jen 150 000 vojáků, zatím co Schörner téměř 1,5 milionů. Více podrobností ve formátu pdf zde:

Mapka

zdroj: Email od mus

Mnichovská dohoda, též Mnichovská zrada, nebo Mnichovský diktát byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově. Podepsána byla po půlnoci 30. září 1938 ve čtyřech jazykových verzích. Zástupci čtyř zemí-Velké Britanie (Neville Chamberlain), Francie ( Édouard Daladier), Německa (Adolf Hitler) a Itálie (Benito Mussolini )- se dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit pohraniční území obývané Němci ( Sudety ) Německu. Jedním z rozhodnutí, které přijali signatáři Mnichovské dohody na úkor Československa, byl i požadavek uspokojit územní nároky Polska a Maďarska.

Trasa
autor: jk

Rada města schválila na svém jednání 25.6.2015 zadání veřejné zakázky. Jedná se o dlouho slibovanou cyklostesku ( chodník ), která bude sloužit i pěším. Jsou sice některé sporné věci, ale snad neovlivní to základní. O úsilí komunistů na vybudování malé komunikace (chodníku) na sídlišti Jih jsme vás informovali již v roce 2012 zde a následně v roce 2014 zde. Občanům sídliště jde v podstatě o to, aby mohli projít suchou nohou k nákupnímu centru, bez brodění se blátem.

.
autor: Josef Kovařík

 Na starostku města Evu Vanžurovou a zastupitele Martina Brože se obrátila Věnceslava Skřivánková s návrhem, aby byl ze seznamu čestných občanů města vyškrtnut bývalý československý prezident Klement Gottwald. Rada města na svém jednání 25. června 2015 návrh posoudí. Na toto téma probíhá více než dvě desetiletí rozsáhlá diskuse, ze které již dnes vyprchal emotivní náboj. Vyjímáme z poslední doby.

Projevy
autor: a foto: jk

Na Zátavském mostě u Písku ve středu dne 17. 6. 2015, na pravém břehu řeky Otavy, byla odhalena pamětní deska s informační tabulí připomínající stanoviště Rudé armády na demarkační linii v roce 1945.  Stalo se tak z iniciativy předsedy Klubu vojenských důchodců v Písku a zřízena byla Ruskou ambasádou u příležitosti 70. výročí konce 2. sv. války. Stalo se tak s odstupem šesti let od doby, kdy byla na opačné straně mostu odhalena pamětní deska připomínající obdobné stanoviště USA armády. Události demarkační linie na Zátavském mostě se tak mohou prezentovat v souladu s historickou situací.

FC Písek
autor: jk, foto: Městské služby Písek, s.r.o.

Malý, ale důležitý příspěvek zastupitelů zvolených za KSČM k podpoře sportovní činnosti vycházel z přijatého volebního programu. Například se tak stalo v rámci rozpravy při projednávání návrhu rozpočtu města na rok 2015 dne 16. prosince 2014. Tehdy zastupitel Karel Vodička ( KSČM ) v rozpravě upozornil, že na obnovení umělého trávníku fotbalového hřiště FC Písek nejsou rozpočtovány potřebné finanční prostředky.

Velvyslanci s účastníky akce
autor: mus, foto: mus,jk
Dnes 17.6.2015 na Zátavském mostě u Písku, na pravém břehu, byla odhalena pamětní deska připomínající stanoviště Rudé armády na demarkační čáře, která tady vedla středem toku řeky Otavy. Z iniciativy Klubu vojenských důchodců v Písku byla deska a informační tabule zřízena Ruskou ambasádou, jejíž představitelé se akce zúčastnili.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena